Apie

Apie

2023-ieji jau tryliktieji projekto „Epochų ratu“ metai. Integruotas projektas, vykstantis kiekvienais mokslo metais, jau apsuko didžiulį ratą: keliavome po Antiką, Renesansą, Viduramžius, Baroką, Klasicizmą, Apšvietą, Romantizmą.  2018 m. projektą skyrėme Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiui, 2019 m. – Vilniaus miesto 696 – ajam gimtadieniui, 2020-aisiais pasigilinome į Užupio gyvenimą, žmones ir jų darbus. Praėjusiais metais buvo nutarta pasidomėti lietuviais, nusipelniusiais savo kraštui ir pagarsėjusiais pasaulyje išskirtiniais pasiekimais įvairiose mokslo ir kultūros srityse. O šiemet minint Vilniaus 700-ųjų metų gimtadienį nuspręsta visą projektą skirti Vilniui pažinti, jo istorijai atminti ir atrasti tai, ko dar nežinojome.

„Epochų ratu“ – integruotas projektas, jungiantis daugelį dėstomų dalykų. Jau nuo rudens dirbo gimnazijos metodinė taryba, kurdama potemes ir  kuo įdomesnes veiklas mokiniams, kad šie noriai įsitrauktų į projektą. Gimnazistams sudarytos visos galimybės atsiskleisti:  išliko ir senosios tradicinės veiklos  (filmuko kūrimas, temos pateiktis, knygos puslapiai), taip pat pasiūlyta ir naujų veiklų – reklama apie Vilnių, suvenyrų, skirtų Vilniaus 700-ųjų metinių jubiliejui,  gaminimas,  jau egzistuojančių Vilniuje architektūrinių objektų erdvinio modelio kūrimas, komiksas, meninė nuotrauka ir įvairios kitos kūrybinės veiklos. Galima imtis visokių iniciatyvų, leisiančių atsiskleisti mėgstamose srityse. Gimnazistai galės siūlyti ir savo pasirinktas veiklas, svarbu, kad visi galėtų pritaikyti individualius gebėjimus ir atskleisti savo sumanymus. Projekto eigą komentuos jaunieji žurnalistai, internetiniame puslapyje kasdien rasime ne tik apžvalginių straipsnių, bet ir gausybę fotografijų, mokinių kūrybinių darbų. 

Šiuo metu auklėtojų vadovaujami visi 1-3 klasių mokiniai jau pasiskirstė veiklos sritis. Projekto eigoje mokytojai konsultantai  pristatys numatytas veiklas ir reikalavimus, teiks patarimų kūrybinėms grupėms, kaip rinkti medžiagą ir ją įdomiai perteikti bei pristatyti.

Projektui pasibaigus,  kiekvienais metais jo veikla analizuojama, tobulinama, praplečiama naujomis idėjomis, aptariami  privalumai ir trūkumai.

Šis projektas – tai galimybė atsiskleisti mūsų kūrybiškumui, būdas surasti kiekvienam įdomios veiklos rūšį, tobulinti įvairias kompetencijas: bendravimo, iniciatyvumo, pažinimo, pilietiškumo, mokymosi mokytis ir kt. Projektas suvienija mūsų bendruomenę kūrybinei veiklai, sudaro galimybes ugdytis kitokiose erdvėse, ugdo atsakomybės už kolektyvą supratimą.

Mieli gimnazistai, tėveliai, vilniečiai,
sveikinu visus, kūrybingai nusiteikusius daugiau sužinoti apie Lietuvos sostinę Vilnių, apie miestą, kuriame augame ir gyvename.  Linkiu ir mokytojams, ir mokiniams entuziazmo ir įkvėpimo, įgyvendinant projektą.

Gražaus 700-ojo jubiliejaus, vilniečiai!

Direktorė Virginija Emilija Navickienė